Close

เกี่ยวกับเรา

บริษัทโกเบิล พรีเมี่ยม ไวน์ จำกัด
ก่อตั้งเมื่อสิงหาคม 2014 เป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
ระดับพรีเมี่ยม(Dilmah Tea & 1883 Syrups) โดยเริ่มทำธุรกิจในระดับครอบครัวก่อนจะขยายธุรกิจ
ให้เติบโตในปัจจุบัน

 

ด้วยประสบการณ์ พร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้ง
ในส่วนของงานจัดเลี้ยงแบบ on-premise, ร้านค้าปลีกแบบ off-premise และระบบโคร่งขายงาน

 

คู่ค้าสำคัญ (OUR PARTNERS)
Dilmah Tea ต้นตำรับชาซีรอนแท้ 100% จากประเทศศรีลังกา
1883 Maison Routin ไซรับบริสุทธิ์ แท้ เข้มข้น จากเทือกเขาแอลป์ ประเทศฝรั่งเศส
Fonterra คุณภาพผลิตภัณฑ์นมระดับสูงจากประเทศนิวซีแลนด์
Siam Winery หลากหลายผลิตภัณฑ์ไวน์นำเข้าจากทั่วโลก